Cerkiew św. Mikołaja w Gdańsku

The Orthodox church of St. Nicholas in Gdansk


Użyłam efektu Cinema Scope.

I used Cinema Scope effect.