Rzucewski krajobraz

by

The landscape of Rzucewo
Krajobraz Rzucewa z perspektywy lądowej :)

Rzucewo landscape from the perspective of the land :)