Przegląd Kina Niemego w Wejherowskim Centrum Kultury

by

The Silent Movies Review 
in Cultural Centre in Wejherowo
My wybraliśmy się na "Brzdąca" oraz "Gorączkę złota" :)

We have watched "The Kid" and "The Gold Rush" :)

Lubicie kino nieme, przedwojenne?
Chodzicie czasami do kin studyjnych?

Do you like silent, pre-war movies?
Do you go sometimes to arthouse cinemas?