Archive for May 2015

Przegląd Kina Niemego w Wejherowskim Centrum Kultury

The Silent Movies Review 
in Cultural Centre in Wejherowo
My wybraliśmy się na "Brzdąca" oraz "Gorączkę złota" :)

We have watched "The Kid" and "The Gold Rush" :)

Lubicie kino nieme, przedwojenne?
Chodzicie czasami do kin studyjnych?

Do you like silent, pre-war movies?
Do you go sometimes to arthouse cinemas?

Wejherowska Noc Muzeów 2015

Museums at Night in Wejherowo 2015Po raz kolejny w Noc Muzeów odwiedziliśmy Wejherowo.
To miasto ma wyjątkowy klimat, a także sympatycznych ludzi :)

Once again we have visited Wejherowo at Night of Museums.
This city has special atmosphere and very friendly people :)Za fotografie 1-7 dziękuję serwisowi Wejherowo.pl :)

Thanks for Wejherowo.pl for the photos 1-7 :)

Rzucewski krajobraz

The landscape of Rzucewo
Krajobraz Rzucewa z perspektywy lądowej :)

Rzucewo landscape from the perspective of the land :)
The template was edited by blog's owner. Powered by Blogger.