Walentynki

by

Valentine's DayPamiętajcie: 

Każdy kogoś kocha i każdy z Nas jest kochany. 
Wystarczy tylko tę miłość odnaleźć.


Remember: 

Everyone loves someone and everyone of us is loved. 
You just need to find this love.