Hel

by - 7:30 PM

Z czym kojarzy się trasa na Półwysep Helski
Z Jastarnią, Chałupami, Kuźnicami...
Owszem, ale jadąc szynobusem mijaliśmy również 
mnóstwo innych, malowniczych miejscowości - 
- najczęściej małych i nieznanych (któż z Was 
słyszał np. o Żelistrzewie, Smolnie albo Swarzewie?).
I już wiem, że tam też musimy się wybrać :)

With what reminds a route to Hel Peninsula
With Jastarnia, Chalupy, Kuznice... 
Yes, but we passed the driving railcar also plenty of other, 
picturesque villages - mostly small and unknown 
(who of you have heard about eg Żelistrzewo, 
Smolnie or Swarzewo?). 
And I know that we have to go there too :)
~    ~    ~
Jednak póki co - fotografie z Helu (czyli z miasta - 
- Hel to nazwa miejscowości, mylnie kojarzona 
z nazwą całego półwyspu [Półwysep Helski]).
Zdjęcia pewnie zaskakujące; część kadrów jest dość niekonwencjonalna, ale lubię szukać w miejscach (za)turystycznych czegoś nieodkrytego,
nieoklepanego, zupełnie z tym miejscem niewiązanego...


But for now - photographs from Hel (ie out of the town - 
Hel is the name of the town, erroneously associated 
with the name of the whole peninsula [Hel Peninsula]). 
Photos probably are surprising; part of the shots is quite unconventional, but I like to seek in (too)tourist places 
undiscovered things...

~    ~    ~

You May Also Like

136 comments

The template was edited by blog's owner. Powered by Blogger.