Archive for October 2014

Jak się uczyć

How to learn
...na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć 
sobie samemu :)

...on this question everyone should answer yourself :)Proszę o wyrozumiałość - fotografie zostały wykonane smartfonem.

Please bear with us - the photographs were taken the smartphone.

~  ~  ~...a można i tak - w trakcie drogi na uczelnię. 
Aczkolwiek nie popieram metodyki T. - 
- nawet, jeśli są to tylko ćwiczenia z niemieckiego... :)

...and may that - during going to the university.
Although I don'tt support T.'s methods - 
- even if these are just exercises in German... :):)


Brudny angielski róż

Dirty English pink
Jakich lakierów użyłam?

Which nail polishes I used?


ӿ Essence 130. What's my name?,

ӿ Lemax Galaxy Topper 5.


Cirque du Soleil. Kooza
W sierpniu zeszłego roku byliśmy w Gdańsku (tak blisko Nas!) 
na Alegrii, w kwietniu tego roku - we Wrocławiu na Dralionie, 
a 5. października - w Warszawie na Koozie. 
Co, gdzie i kiedy jako następne?... :)

In August of last year we were in Gdansk (so close to us!) 
at Alegria, in April this year - in Wrocław at Dralion,
 and now, on 5. October - in Warsaw at Kooza. 
What, where and when will be the next one?... :)    


Powyższe fotografie pochodzą z różnych internetowych źródeł; 
wynika to m.in. z zakazu używania podczas spektakli urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 Zdjęcia mojego autorstwa znajdują się poniżej.

Foregoing photographs are from various online sources; 
follows the prohibition of do not use during the performances the recording devices picture and sound
Photos by me are below.

Słynny duży biały namiot, który po raz pierwszy 
zawitał do Polski - wprost na błonia Stadionu Narodowego :)

The famous big white tent for the first time visited Poland -
- straight near the National Stadium :)


Szwecja. Wyspa Aspö II

Sweden. Aspö island II


Pierwszą część wpisu znajdziecie tu.

The first part of the post you can find here.


Przed wejściem na statek:

Before entering on the ship: 

...i obowiązkowy bagaż mojego przyjaciela 
(ja preferuję mniejszą torebkę :)):

...and the mandatory luggage of my friend 
(I prefer the smaller bag :)):

The template was edited by blog's owner. Powered by Blogger.