Jak się uczyć

by - 7:49 PM

How to learn
...na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć 
sobie samemu :)

...on this question everyone should answer yourself :)Proszę o wyrozumiałość - fotografie zostały wykonane smartfonem.

Please bear with us - the photographs were taken the smartphone.

~  ~  ~...a można i tak - w trakcie drogi na uczelnię. 
Aczkolwiek nie popieram metodyki T. - 
- nawet, jeśli są to tylko ćwiczenia z niemieckiego... :)

...and may that - during going to the university.
Although I don'tt support T.'s methods - 
- even if these are just exercises in German... :):)


You May Also Like

113 comments

The template was edited by blog's owner. Powered by Blogger.