Cirque du Soleil. Kooza

by - 7:10 PM
W sierpniu zeszłego roku byliśmy w Gdańsku (tak blisko Nas!) 
na Alegrii, w kwietniu tego roku - we Wrocławiu na Dralionie, 
a 5. października - w Warszawie na Koozie. 
Co, gdzie i kiedy jako następne?... :)

In August of last year we were in Gdansk (so close to us!) 
at Alegria, in April this year - in Wrocław at Dralion,
 and now, on 5. October - in Warsaw at Kooza. 
What, where and when will be the next one?... :)    


Powyższe fotografie pochodzą z różnych internetowych źródeł; 
wynika to m.in. z zakazu używania podczas spektakli urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 Zdjęcia mojego autorstwa znajdują się poniżej.

Foregoing photographs are from various online sources; 
follows the prohibition of do not use during the performances the recording devices picture and sound
Photos by me are below.

Słynny duży biały namiot, który po raz pierwszy 
zawitał do Polski - wprost na błonia Stadionu Narodowego :)

The famous big white tent for the first time visited Poland -
- straight near the National Stadium :)


You May Also Like

84 comments

The template was edited by blog's owner. Powered by Blogger.