Zeszyty osobiste

by - 5:55 PM

My personal notebooks


To, czego się uczę - historia, geografia,
języki obce i polski - i tak sprawia mi przyjemność,
ale miło jest mieć zeszyt stworzony tylko i wyłącznie
dla siebie, wedle własnych upodobań 
i w pełni obrazujący swoją osobę :)

Because I learn only history, geography, foreign 
languages ​​and Polish I enjoy it. But writing in 
notebooks created by yourself and showing 
that what I am is highly pleasant :)


Zeszyt pierwszy - okładka jest w 100. procentach moja, 
prawdziwa i naturalna!

Cytat jest w językach: polskim, angielskim, niemieckim, szwedzkim, chorwackim, serbskim oraz w łacinie.The first notebook - the cover is in 100 percents mine, 
real and natural

The quote is in the following languages: Polish, English, 
German, Swedish, Croatian, Serbian and Latin.

...jest Jeż Miłości! I śpiewająca polska wieś
I motywy ludowe! I T. pod Pałacem Kultury i Nauki! :)

There are Polish folk motifs
And T. near the Palace of Culture and Science 
in Warsaw! :)

Zeszyt do szwedzkiego:

The notebook to Swedish:

...jest tęcza! I napis "szwedzki" w wielu językach! 
moje zdjęcia i serduszka! :)

...there is the rainbow! And the inscription "swedish" 
in many languages​​! There are my photos and hearts! :)

...a jak je tworzyłam? :)

...and how I created it? :)

                          Ostatni z zeszytów pozostał z oryginalną okładką -
-  mam słabość do ludowych wzorów :)

The last of the notebooks has remained with 
the original cover - I have a weakness for folk patterns :)


You May Also Like

157 comments

The template was edited by blog's owner. Powered by Blogger.