Warszawa III. Niekonwencjonalnie

by - 10:54 PM

Warsaw III. Unconventionally
U góry: międzynarodowy festiwal Jazz w Warszawie 
w nowej odsłonie?...

Above: international Jazz Festival in Warsaw 
in the new version?...


U góry: Bracia Gesslerowie kręcą lody.


U dołu: zdjęcia sprzed Instytutu Słowackiego
 i estońskiej ambasady
Mijaliśmy również ambasady: amerykańską, 
austriacką i rosyjską.

Bottom: photos taken near the Slovak Institute
and Estonian embassy
We passed also the embassy: American, 
Austrian and Russian.
U góry: menu jednego z barów, który odwiedziliśmy. 
Jednak nie mieliśmy odwagi zamówić 
"hulających krewetek"... :)

Above: the menu of one of the bars we visited. 
However, we did not have the courage to order 
"dancing shrimps"... :) 

U góry: warszawskie ulice bywają wesołe...

Above: Warsaw streets tend to be cheerful...

U góry: Pamiętamy?...

Above: We remember?...U góry: Kebab o nazwie "U Premiera"... 
a w nim zniżki m.in. dla policjantów i żołnierzy. 
Intrygujące.

Above: Kebab called "At Premiere"... 
and the discounts include for policemen and soldiers. 
Intriguing. 
U góry: T. śmiał się, że tak będzie wyglądała Cleo 
za jakieś 50 lat (spójrzcie na spódnicę) :)

Above: T. laughed that it will look Cleo for some 
50 years (look at the skirt) :)
Zdziwiły Nas dwa zakazy... 
nie potrafiliśmy zrozumieć, czego zakazują :)

We haven't wondered the two prohibitions...
we could not understand what is prohibit :)          :)


You May Also Like

113 comments

The template was edited by blog's owner. Powered by Blogger.