Archive for September 2014

Warszawa III. Niekonwencjonalnie

Warsaw III. Unconventionally
U góry: międzynarodowy festiwal Jazz w Warszawie 
w nowej odsłonie?...

Above: international Jazz Festival in Warsaw 
in the new version?...


U góry: Bracia Gesslerowie kręcą lody.


U dołu: zdjęcia sprzed Instytutu Słowackiego
 i estońskiej ambasady
Mijaliśmy również ambasady: amerykańską, 
austriacką i rosyjską.

Bottom: photos taken near the Slovak Institute
and Estonian embassy
We passed also the embassy: American, 
Austrian and Russian.
U góry: menu jednego z barów, który odwiedziliśmy. 
Jednak nie mieliśmy odwagi zamówić 
"hulających krewetek"... :)

Above: the menu of one of the bars we visited. 
However, we did not have the courage to order 
"dancing shrimps"... :) 

U góry: warszawskie ulice bywają wesołe...

Above: Warsaw streets tend to be cheerful...

U góry: Pamiętamy?...

Above: We remember?...U góry: Kebab o nazwie "U Premiera"... 
a w nim zniżki m.in. dla policjantów i żołnierzy. 
Intrygujące.

Above: Kebab called "At Premiere"... 
and the discounts include for policemen and soldiers. 
Intriguing. 
U góry: T. śmiał się, że tak będzie wyglądała Cleo 
za jakieś 50 lat (spójrzcie na spódnicę) :)

Above: T. laughed that it will look Cleo for some 
50 years (look at the skirt) :)
Zdziwiły Nas dwa zakazy... 
nie potrafiliśmy zrozumieć, czego zakazują :)

We haven't wondered the two prohibitions...
we could not understand what is prohibit :)          :)


Zeszyty osobiste

My personal notebooks


To, czego się uczę - historia, geografia,
języki obce i polski - i tak sprawia mi przyjemność,
ale miło jest mieć zeszyt stworzony tylko i wyłącznie
dla siebie, wedle własnych upodobań 
i w pełni obrazujący swoją osobę :)

Because I learn only history, geography, foreign 
languages ​​and Polish I enjoy it. But writing in 
notebooks created by yourself and showing 
that what I am is highly pleasant :)


Zeszyt pierwszy - okładka jest w 100. procentach moja, 
prawdziwa i naturalna!

Cytat jest w językach: polskim, angielskim, niemieckim, szwedzkim, chorwackim, serbskim oraz w łacinie.The first notebook - the cover is in 100 percents mine, 
real and natural

The quote is in the following languages: Polish, English, 
German, Swedish, Croatian, Serbian and Latin.

...jest Jeż Miłości! I śpiewająca polska wieś
I motywy ludowe! I T. pod Pałacem Kultury i Nauki! :)

There are Polish folk motifs
And T. near the Palace of Culture and Science 
in Warsaw! :)

Zeszyt do szwedzkiego:

The notebook to Swedish:

...jest tęcza! I napis "szwedzki" w wielu językach! 
moje zdjęcia i serduszka! :)

...there is the rainbow! And the inscription "swedish" 
in many languages​​! There are my photos and hearts! :)

...a jak je tworzyłam? :)

...and how I created it? :)

                          Ostatni z zeszytów pozostał z oryginalną okładką -
-  mam słabość do ludowych wzorów :)

The last of the notebooks has remained with 
the original cover - I have a weakness for folk patterns :)


Coś miłego

Something nice

Ostatnio spotkałam na dworcu Pana, który rozdawał 
pasażerom komunikacji miejskiej babeczki i krówki
Życzył wszystkim miłego dnia i sprawiał, 
że chociaż część ludzi na chwilę się uśmiechała.

Lately I met at the train station man who gave away 
the the passengers of public transport muffins and fudges
He wished everyone a nice day and made ​​that though 
some people for a while was smiling.
Mam to szczęście, że na co dzień jestem pozytywnie 
nastawioną do świata i radosną osobą, ale... szkoda, że 
nie wszyscy potrafią cieszyć się codziennością, prawda?...

I am lucky that every day I am positive attitude to the world 
and cheerful person, but... a shame that not everyone 
can enjoy everyday, right?...

~    ~    ~
PS. T. odkrywa radość fotografowania. 
Mam cichą nadzieję, że zakocha się w tym 
choć trochę tak bardzo, jak ja :)

PS. T. discovers the joy of photographing. 
I secretly hope that will fall in love this 
a little bit as much as me :)
Karlskrona. Miejska bezludna wyspa Stakholmen

Karlskrona. The uninhabited 
city island Stakholmen


Mam mnóstwo zdjęć przedstawiających Karlskronę,
najwięcej tych letnich. To tylko mała część z nich.

I have a plenty of photographs of Karlskrona,
most of the summer. This is only a small part of them.
Port z prywatnymi małymi jachtami przypomina 
mi chorwackie wybrzeża.

The port of private small yachts reminds me 
of the Croatian coast.W Szwecji jest zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych 
(to okropne, prawda? :D), więc wyspa jest miejscem, 
gdzie spokojnie można spotkać się wieczorem ze znajomymi 
- nie jest patrolowana przez policję.

In Sweden, there is ban on drinking alcohol in public places
 (it's awful, is not it? :D), so the island is a place where 
you can easily meet in the evening with friends 
- it is not patroll by the police.~   ~   ~The template was edited by blog's owner. Powered by Blogger.