Szwecja. Wyspa Aspö I

by - 3:34 PM

Sweden. Aspö island I


Aspö znajduje się niedaleko Karlskrony
na wyspę pływają bezpłatne mini promy.

Aspö is located near Karlskrona
to the island sail complimentary mini ferries.

Ktoś chętny do kupna działki? :)

Is someone willing to buy the plot? :)


...i perfekcyjna, piękna, idealna (szwedzka) piosenka,
która jako jedna z wielu towarzyszyła mi (czytaj: nam)
podczas naszego pobytu. Jak tu nie kochać Szwecji?

...and perfect, beautiful, ideal (Swedish) song
which as one of many accompanied me (read: us)
during our stay. How could not to love Sweden?
Poprzednie posty dotyczące Szwecji możecie znaleźć tu.

Previous posts concerning Sweden you can find here.
~   ~   ~


Ten post publikowany jest automatycznie.
Obecnie przebywam w pięknym, wymienionym wyżej kraju - wszystkie komentarze zostaną opublikowane 
po moim powrocie. Obiecuję, że na nie odpowiem.
Trzymajcie się :)

This post is published automatically.
Currently I stay in a beautiful country mentioned above - all comments will be published after my return. 
I promise I will answer them.
Take care :)


You May Also Like

191 comments

The template was edited by blog's owner. Powered by Blogger.