Wejherowska Noc Muzeów 2014

by - 5:03 PM

W tym roku podczas Europejskiej Nocy Muzeów
wybraliśmy się do Wejherowa.

This year, during The European Night of Museums,
we went to Wejherowo.
Jak co roku, można było zwiedzić ratusz
i otrzymać autograf od prezydenta miasta :)

As every year, you could visit the town hall
and get an autograph from city president :)


Muzeum Piśmiennictwa zorganizowało teatralny 
happening "Samosąd" oraz pokaz mody w wykonaniu 
swoich pracowników. Przed budynkiem atrakcje
zapewniał średniowieczny obóz wędrowny.

The Museum of Writing organized a theatrical
happening "The Frontier Justice" and the fashion 
show performed by their employees. In front 
of the building performed the medieval knights.Byliśmy również w podziemnych kryptach kościoła św. Anny :)

We were also in underground crypts in st. Anna's church :)


...a tego - niestety - nie widzieliśmy. 
Lecz Kalwaria jest nocą tak piękna,
że kiedyś trzeba będzie to nadrobić.

...and that - unfortunately - we have not seen. 
But Calvary is so beautiful at night
that someday we will have to make up for it.Noc Muzeów jest tylko raz do roku.
To był już drugi raz, gdy odwiedziliśmy Wejherowo;
oprócz tego raz byliśmy już w Gdańsku.
Jakie miasto za rok?... Tego jeszcze nie wiemy :)

The Night of Museums is just once a year.
It was the second time we visited Wejherowo; 
In addition to that one time we were in Gdansk.
Which city for a year?... We don't know yet :)


~ ~ ~

Wszystkie fotografie pochodzą ze strony miasta Wejherowo.
Chcesz wiedzieć więcej? KLIK!You May Also Like

168 comments

The template was edited by blog's owner. Powered by Blogger.